Mitä meneillään Hammaslääkäripäivillä?

Osallistuimme jälleen Hammaslääkäripäiville, jotka pidettiin marraskuussa Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma on Suomen suurin suun terveydenhuollon ammattilaisten kokoontuminen.

Messut kokoavat alan ammattilaiset yhteen ja ovatkin siksi tietojärjestelmätoimittajille tärkeä tilaisuus tavata eri asiakasorganisaatioiden käyttäjiä kasvotusten, saada palautetta ja kehitysideoita sekä vaihtaa kuulumisia suun terveydenhuollon ajankohtaisista asioista. Puheenaiheiksi osastollamme vierailleiden ammattilaisten kesken nousivat tänäkin vuonna suun terveydenhuollon liittyminen osaksi potilastiedon arkistoa ja sen mukanaan tuomat muutokset niin tietojärjestelmiin kuin käytännön potilastyöhönkin.

Hammaslääkäreiltä kiitosta ja kiinnostusta

Mediresepti oli esillä ja kokeiltavana osastollamme. Edullisena reseptinkirjoituspalveluna se sopii paitsi lääkäreille myös hammaslääkäreille, sillä sitä voi käyttää muun potilastietojärjestelmän rinnalla. Mediresepti onkin laajasti käytössä suun terveydenhuollon organisaatioilla ympäri Suomen. Saimme jälleen positiivista palautetta Medireseptiä käyttäviltä hammaslääkäreiltä – kiitos siitä!

Hammaslääkäripäivillä kiinnostusta herättivät myös Mediconsultin potilastietojärjestelmä Mediatrin uudet parodontologian merkintöjen kirjaamiseen liittyvät ominaisuudet. Messuosastollamme oli esittelyssä uusi ohjelmistoversio ja se keräsikin odotetuista uusista ominaisuuksista kiinnostuneita tutustumaan niihin jo etukäteen. Kehitämme sekä potilastietojärjestelmäämme että reseptinkirjoituspalveluamme tukemaan suun terveydenhuollon ammattilaisten työtä kokonaisvaltaisesti ja siksi uudet ominaisuudet onkin kehitetty tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Arvostammekin teiltä saatua palautetta – sitä voitte edelleen laittaa asiakasvastaavallenne.