Lääkemääräyksen luovutuskieltoja voi hallita Medireseptissä

Potilas voi halutessaan kieltää yhden tai useamman lääkemääräyksen luovutuksen terveydenhuollon toimijoille ja apteekeille. Potilas voi itse ylläpitää kieltoja Omakannan kautta tai pyytää kiellon lisäämistä tai perumista sähköisiä lääkemääräyksiä tekevissä yksiköissä, jolloin lääkäri tekee kiellon Medireseptissä. Medireseptissä voi helposti kieltää lääkemääräysten luovutuksen valitsemalla kaikki halutut lääkemääräykset ja lähettämällä kiellon Reseptikeskukseen yhdellä kertaa. Potilas allekirjoittaa reseptien luovutuskieltoasiakirjan muutosten yhteydessä ja allekirjoitettu asiakirja arkistoidaan.

PKV-lääkkeitä eli pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia aineita määrätessä käyttäjä näkee kuitenkin potilaan Reseptikeskuksessa olevat PKV-reseptit kiellosta huolimatta, jotta potilasturvallisuus voidaan taata.

Lääkemääräysten luovutuskieltojen hallinnointi tulee seuraavan versiopäivityksen mukana.